2015

2015

Nowy plac manewrowy ze szczególnym uwzględnieniem warunków ułożenia terenu do ćwiczenia zadań egzaminacyjnych.