1998 – 2014

1998 – 2014

Plac manewrowy od 1998 do 2014 roku:

Ćwiczone były wówczas następujące manewry:

  • Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu – Łuk,
  • Parkowanie prostopadłe,
  • Parkowanie równoległe,
  • Parkowanie skośne,
  • Zawracanie na 3 etapy