2000

2000

Nissan Micra K11 –

auta wykorzystywane

do szkolenia w latach 2000 – 2003

Mieliśmy ich wówczas 8.