Twoje prawo jazdy

Wymarzyło Ci się prawo jazdy?

Dobrze trafiłeś!

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie i przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy w profesjonalny sposób.

Przyjdź i przekonaj się!

Oto kilka prostych kroków do uzyskania uprawnień:

Opinie o Ośrodek Szkolenia Kierowców Jan Hubisz

Etap I

Uzyskanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Krok I

 • Wizyta w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym:
  • wypełnij wniosek
  • zostaw orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kursu (szczegóły tutaj )
  • przekaż 1 kolorowe zdjęcie 3,5×4,5cm
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • zgodę obojga rodziców o braniu udziału w szkoleniu (dot. osób niepełnoletnich)
  • Nr PKK (czyli Profil Kandydata na Kierowcę) wydawany jest na bieżąco

Krok II

 • Zostaw numer PKK u nas, w Ośrodku Szkolenia Kierowców Jan Hubisz
 • Wpłać 200 zł wpisowego w formie zadatku, a od razu dostaniesz materiały szkoleniowe
 • I już jesteś wpisany na kurs prawa jazdy! Zapraszamy na zajęcia!!

Etap 2

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w naszym Ośrodku

W dobie dużej konkurencyjności ośrodków szkolenia, zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie zajęć musi zadowolić Państwa pod każdym względem. My! wychodzimy Państwu naprzeciw! Zapewniamy profesjonalizm każdej godziny spędzonej w naszym Ośrodku. Dba o to doświadczona kadra instruktorów.

1. Zajęcia teoretyczne:

 • 30 godzin teorii w pełni przygotowujące Cię do egzaminu państwowego
 • Omawiane są:
  • podstawowe oraz szczegółowe zagadnienia z ruchu drogowego i ustaw powiązanych
  • trasy egzaminacyjne Jeleniej Góry / Cieplic / Bolesławca
  • sytuacje egzaminacyjne
  • szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym

Każde zajęcia teoretyczne oparte są na systemie profesjonalnego szkolenia.

(nasze materiały szkoleniowe współgrają w 100% z całym systemem szkolenia)

2. Zajęcia praktyczne:

 • składają się z 30 godzin jazd praktycznych trwających 60min każda
 • całe szkolenie odbywa się z instruktorami, którzy spełniają dodatkowe warunki!
 • każde jazdy kończą się waszym zadowoleniem i niekończącą się ochotą kolejnej przygody z samochodem
 • w miarę możliwości wybieracie instruktora z którym chcecie jeździć, a my staramy się spełnić wasze oczekiwania

Etap 3

Egzamin państwowy

Po przejściu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, czeka Państwa egzamin państwowy. Oto zadania egzaminacyjne, którym musicie Państwo podołać.

Nie ma czym się przejmować, przecież wszystkiego się już nauczyłeś i egzamin dla Ciebie to pestka!

Podstawą do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem jest zdanie z wynikiem pozytywnym obu części egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Egzamin teoretyczny:

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B przeprowadzany jest w WORD wybranym przez Państwa (opcjonalnie Jelenia Góra lub Bolesławiec). Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Rozpoczyna się on od sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej oraz zgodności danych zawartych w systemie WORDu z danymi widniejącymi na dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu i na liście uczestników zakwalifikowanych na egzamin.

Przydzielając stanowisko dla każdej osoby egzaminowanej, egzaminator wyjaśnia zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego w zakresie formy, czasu trwania, kryteriów oceniania, sposobu udzielania odpowiedzi oraz sytuacji, kiedy egzamin zostaje przerwany dla osoby egzaminowanej.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu komputerowego składającego się z 32 pytań.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi TAK lub NIE oraz jednej z możliwości A,B,C. Test jest jednokrotnego wyboru, oznacza to, że odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna. Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Część teoretyczna składa się z:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytań o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytań o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Każde pytanie posiada jedną prawidłową odpowiedź i jest punktowane według wzoru:

 • 1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 punkty za pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 3 punkty za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu w momencie, gdy uzyska minimum 68 punktów z całego testu. Maksymalna ilość punktów wynosi 74.

 Od dnia 25.08.2014 roku uzyskanie wyniku pozytywnego jest ważne bezterminowo.

Egzamin praktyczny:

Egzamin praktyczny składa się z kilku części, przedstawionymi poniżej:

I zadanie egzaminacyjne:

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. poziom oleju w silniku
 2. poziom płynu chłodzącego
 3. poziom płynu hamulcowego
 4. poziom płynu do spryskiwaczy
 5. działanie sygnału dźwiękowego
 6. działanie świateł pozycyjnych
 7. działanie świateł mijania
 8. działanie świateł drogowych
 9. działanie świateł kierunkowskazów
 10. działanie świateł awaryjnych
 11. działanie świateł cofania
 12. działanie świateł hamowania „STOP”
 13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Sposób wykonania czynności określonych w punkcie 1.:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • podczas sprawdzania działania świateł hamowania „STOP” i działania świateł cofania, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie ich działania.
 • elementy do wskazania wybierane są losowo za pomocą specjalnego urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów a-e oraz 1 element spośród elementów f-m, jeśli ośrodek egzaminacyjny nie jest wyposażony w tego typu urządzenie komputerowe wówczas w każdym przypadku losuje osoba egzaminowana.

2. Ustawienie poszczególnych podzespołów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kierowania pojazdem:

 • ustawienie fotela (względem wciśniętego sprzęgła)
 • ustawienie oparcia (względem ustawienia rąk na kierownicy)
 • ustawienie zagłówka
 • ustawienie lusterek (zewnętrznych i wewnętrznego wstecznego)
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie deski rozdzielczej (upewnienie się ze drzwi w pojeździe są zamknięte)
 • włączenie odpowiednich świateł do jazdy w ruchu drogowym

Sposób wykonania czynności określonych w punkcie 2:

 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy
 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu oraz lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

osk-hubisz-egzamin

3. Ruszanie z miejsca na wzniesieniu oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu:

Sposób wykonania czynności określonych w punkcie 3:

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu:

 • upewnienie się o możliwości jazdy (wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu),
 • płynne ruszenie (opuszczenie dźwigni hamulca- jeśli został zaciągnięty, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
 • płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
 • nienajeżdżanie kołem na zewnętrzne krawędzie linii (nie dotyczy najeżdżania na wewnętrzne fragmenty linii i na pola zatrzymania pojazdu),
 • nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz nie potrącenie ich,
 • zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach (koperty) na początku i na końcu pasa ruchu,

Ruszanie z miejsca na wzniesieniu:

 • podczas ruszania silnik nie może nam zgasnąć, a auto nie może stoczyć się do tyłu więcej niż 0,2 m- osoba egzaminowana zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu, zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

II zadanie egzaminacyjne

Po przejściu pozytywnie wyżej wymienionych zadań czeka Państwa jazda w ruchu drogowym, która trwa minimum 40 minut i kończy się, po spełnieniu wszelkich wymagań postawionych przez egzaminatora, pozytywnym wynikiem egzaminu. Zakończenie egzaminu może nastąpić wcześniej(poniżej 40 min) jeżeli osoba egzaminowana popełniła 2 błędy w jednym z zadań egzaminacyjnych lub spowodowała zagrożenie w ruchu drogowym oraz doszło do kolizji drogowej. W takiej sytuacji wynik będzie negatywny.

Odbiór uprawnień to już najprzyjemniejszy moment w okresie całego szkolenia i egzaminowania.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w którym zadawaliśmy egzamin wysyła dokumenty do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca naszego stałego zameldowania. Wydział Komunikacji sprawdza dokumenty i przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wykonania dokumentu.

Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 3 tygodni.

Koszt urzędowy prawa jazdy: 100zł 50gr.

Sprawdź swoje prawo jazdy: Status prawa jazdy (https://www.info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html)